Wijkcommissie Noordgeest

   
   
 
 
 

Contact


Secretariaat:

Pieter Kwaadgras, Hoefijzer 31,
4613 GW Bergen op Zoom.
wijkcommissienoordgeest@ziggo.nl

Kopij insturen voor de Wijkkrant, Website en Mededelingenbord:
mediawcnoordgeest@gmail.com
 
 
Contactgegevens Wijkcommissie NoordgeestSecretariaat Wijkcommissie:
Pieter Kwaadgras, Hoefijzer 31
4613 GW Bergen op Zoom
wijkcommissienoordgeest@ziggo.nl